ซ่อมคอม บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และ network สำหรับองค์กรของธุรกิจขนาดเล็กและกลาง

บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และ network สำหรับองค์กรธุรกิจขนาดเล็กและกลาง

ดีอาร์คอม เซอร์วิส ผู้ช่วยด้านไอทีส่วนตัวขององค์กรธุรกิจขนาดเล็กและกลาง เราสามารถช่วยคุณติดตั้งเซิร์ฟเวอร์และเน็ตเวิร์ค ซ่อมคอมพิวเตอร์ ตรวจเช็ค software ต่างๆ ให้ทำงานได้ปกติ และให้คำปรึกษาทางด้านไอทีสำหรับองค์กร

ค่าบริการต่อครั้งต่อหนึ่งเครื่อง: 700 – 1,200 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้างล่าง)

  • บริการในเขตกรุงเทพฯ ค่าบริการอยู่ในระหว่าง 700-1,200 บาท สำหรับค่าบริการหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเครื่อง สำหรับ –3,000-5,000 บาทเป็นค่าบริการรายเดือน (ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันในรายละเอียดเป็นรายลูกค้าไป) ราคาขึ้นอยู่กับระยะทางและความซับซ้อนของปัญหา

  • บริการในต่างจังหวัด ค่าบริการสูงขึ้นเพราะต้องรวมค่าเดินทางไปต่างจังหวัด ราคาขึ้นอยู่ระยะทาง

  • ราคานี้ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์ใหม่สำหรับเปลี่ยนอุปกรณ์เดิมที่เสียหาย

ซ่อมคอม ซ่อมคอมพิวเตอร์