บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ถึงที่บ้าน ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่

ซ่อมคอม บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ถึงที่บ้าน ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่

ซ่อมคอม ดีอาร์คอม เซอร์วิส บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ถึงที่ เป็นส่วนตัวประจำบ้านของคุณ ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ แก้ใชบัญหาด้าน software (โปรแกรม) และ hardware (อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์) พร้อมให้คำแนะนำ  และตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ต่อครั้งต่อหนึ่งเครื่อง: ุ600 – 1,000 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้างล่าง) ถ้ามีหลายเครื่องจะมีส่วนลด อยู่ที่ลักษณะของอาการเสีย

    • บริการ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ในเขตกรุงเทพฯ ค่าบริการอยู่ในระหว่าง ุ600-1,000 บาท ราคาขึ้นอยู่กับระยะทางและความซับซ้อนของปัญหา

    • บริการ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ในต่างจังหวัด ค่าบริการสูงขึ้นเพราะต้องรวมค่าเดินทางไปต่างจังหวัด ราคาขึ้นอยู่ระยะทาง

  • ราคานี้ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์ใหม่สำหรับเปลี่ยนอุปกรณ์เดิมที่เสียหาย